Lystfiskeri

Sorø Søerne og Sorø Lystfiskerforening.

Sorø Sø

Ser man på landkortet fra 1770, ser Sorø næsten ud til at være en ø, omsluttet af vand. Det var det faktisk også i cisterciensermunkenes tid, hvor der kun var en indfaldsvej til den lille købstad vandmængderne omkring “øen” blev bl.a. brugt til at drive en lille vandmølle.

Vandstanden er blevet kunstigt påvirket siden da, og veje anlagt, således at Sorø Sø nu er adskilt fra de øvrige to søer. Heromkring færdedes digteren B.S. Ingemann, og den kunstige ø, som er opkaldt efter ham, ses stadig ved Akademihaven. Akademihaven, parken ved den berømte skole, fremtræder stadig tidløs, magisk og fuld af fordums stemning.

Man kan næsten se for sig, hvordan fine herrer slentrede ad grusstien, svingende med den nypolerede ibenholtsstok, mens mallerne – sådan nogle levede faktisk naturligt i de lokale søer – smaskede i sivbræmmerne. De op til 100 kilo store maller er i dag uddøde, men andre fiskearter lever og trives i Sorø søs vand. Ikke kun fredfisk og gedder, men også den klassiske karpe, indført af samme munke for hundreder af år siden, dengang ment som en velegnet spisefisk.

I dag har især aborren og sandarten overtaget pladserne øverst på spisekortet. Og ålen huserer stadig langs bredderne om sommeren, et eftertragtet bytte for lystfiskeren, som ønsker kulinariske oplevelser.

Gælder det trofæfisk, er der i tiden meget fokus på karperne i Sorø sø, som har en gennemsnitsvægt på ca. 10 kilo. Der er fanget karper over 15 kilo, så mon ikke der er endnu større fisk i Sorø sø. Søens overflade udgør 210 hektar, største dybde er 12,8 meter, og middeldybden er 5,0 meter.

Der er ca. 9 km. rundt ad stien langs bredden. Kort sagt er der mere end rigeligt at komme efter, når man som lystfisker og naturmenneske færdes omkring søen.

Skulle de lunefulde, skællede væsner brillere ved deres manglende bidelyst, kan man nyde suset i sivene, raslen i bøgebladene, og vandets klukken mod bro eller båd. Sorø Lystfiskerforenings klubhus ligger direkte ved søbredden, for enden af Frederiksvej ved de øvrige søsportsklubber.

Sorø Lystfiskerforening råder over 3 søer i lokalområdet. Nedenfor at hver enkelt sø nærmere beskrevet: 
Sorø Sø, Pedersborg Sø & Tuel Sø.

Hos os er det muligt at overnatte i egen vogn, hytter eller lejligheder. Dan dig et overblik over dine overnatningsmuligheder her.

Pedersborg Sø

Denne mindre sø opstod ved bygning af en dæmning tværs gennem den del af Sorø sø, som i gammel tid rammende blev kaldt “Smalsøen”. Herigennem skabtes en udfaldsvej mod vest i retning af Slagelse.

Det beskrives, at “I Begyndelsen af dette Aarhundrede kunde Fiskere seile under Kongebroen ind i Pedersborg Søe…”. Senere blev denne rende tørlagt, og resultatet blev blandt andet en sø på 14,3 hektar, med en vanddybde på gennemsnitligt 3 meter og største dybde i den nordlige ende på 5,7 meter.

Søen rummer af både rovfisk og fredfisk. Fiskebestanden har haft det svært, da søen flere gange, senest i 1955, har været ramt af omfattende bundvendinger. Men nu trives gedde, sandart, ål og karpe igen, og for lystfiskere er søen således ganske interessant. Aborren er dog aldrig helt kommet igen, og eksemplarer ses sjældent over 300 gram.

I de seneste år er søen blevet kendt for sine store karper, og SLF værner om bestanden, hvoraf der ofte fanges fisk på mellem 11 og 14 kg.

Tuel Sø

Denne sø ligger lavere en de øvrige, og afvander derfor et stort område omkring Sorø. Tuel søs vandspejl har endda været over en meter højere end det nuværende, således er Tuel søs overflade efter flere sænkninger nu ca. 189,5 hektar, og største dybde findes ved Storenæs på nordsiden, 18,1 meter.

Tuel sø er relativt dyb med bratte skrænter langs bredden, og flere steder er der 10 meter dybt kun ca. 30 meter fra bredden. I de gamle dage udlages her krebseruser af de lokale præster, nu er krebsen blot en myte her, lige som den sagnomspundne malle, der skal have huseret i søen indtil midten af 1700-tallet.

Tuel søs dybe og kølige vand og stenede bund betyder gode livsbetingelser navnlig for sandarten, der blev introduceret i 1908-12, og som i de senere år har været den mest talrige rovfisk i søen. Lystfiskere fortæller historier om meget store gedder, som en sjælden gang dukker op af dybet, griber en kroget 1 kilos sandart, for derefter at synke tilbage i det uklare vand.

Selve søbassinet er ca. 12-14 meter dybt, og mange små, stenede banker stiger op fra søbunden til få meter under overfladen. Forholdene umuliggør fiskeri langs store strækninger rundt om søen, hvorfor der primært fiskes fra båd. SLF har 6 robåde placeret ved rensningsanlægget ved Søholm. 

Det kræver fisketegn fra Sorø Lystfiskerforening for at fiske i søen. Tegnet kan købes på campingpladsen.

1
2
3
4
1

Café & Butik

2

Alpeterrassen

3

Badebro

4

Søbad

Vælg selv din overnatningsform

Vi har alt fra autocamperpladser, plads til campingvogne, teltpladser eller hytter, lejligheder og værelser.
Se alle vores overnatningsmuligheder her

Skriv til os hvis du har spørgsmål eller ønsker at blive kontaktet

Du er altid velkommen til at skrive til os, hvis du ønsker at høre mere om vores campingplads og hvad vi kan tilbyde.

En camping­plads i naturskønne omgivelser

Read about our COVID-19 initiatives here